Privacyverklaring

PRAKTIJKGEGEVENS

AANDACHT PRAKTIJK VOOR KLASSIEKE HOMEOPATHIE
Groot Dorregeest 2B
1922 ND UITGEEST
KvK: 60294310

Wanneer je gebruik maakt van deze website en/of diensten bij ons afneemt, laat je meestal gegevens achter, zodat we je diensten ten volle kunnen leveren. Ook plaatsen we zogenaamde anonieme cookies in je browser, teneinde onze diensten te verbeteren en de klantervaring prettiger en efficiënter te maken. Iedereen kan in eigen browser deze cookies uitzetten, waardoor het voor gelijk welke website, onmogelijk is dit te doen.

HOE VERKRIJGEN WIJ JOUW GEGEVENS?
Je laat op de volgende manieren je gegevens bij ons achter:

  • Navigatie door de website
  • Invullen van formulieren of inschrijven nieuwsbrief
  • Je geeft je gegevens door via e-mail of telefoon


WAT DOEN WIJ MET DE VERZAMELDE GEGEVENS?

  • Anoniem verzamelen van statistieken ten einde de website te optimaliseren.
  • Het leveren van de producten en diensten die je van ons afneemt.
  • Het afwikkelen van betalingen.
  • Het opbouwen van een contacthistorie.


HOE LANG BEWAREN WE JE GEGEVENS?
Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.


HOE BEVEILIGEN WIJ JOUW GEGEVENS?
Wij gaan vertrouwelijk met je persoonsgegevens om en zullen nooit jouw gegevens verkopen aan andere partijen.


CONTACT – MAILING – RECLAME
Mocht je toch mail of ongewenste reclame ontvangen dan kan je altijd aangeven dat je niet meer wilt dat wij contact met je opnemen. Aan het afmelden zijn nooit kosten verbonden.


INZICHT IN JE GEGEVENS

Je kunt altijd inzicht vragen in jouw gegevens door schriftelijk verzoek bij ons in te dienen en op basis van de uitkomsten, ook verzoeken om je gegevens aan te passen als die feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

CONTACTGEGEVENS
De website en de persoonsgegevens die je hier achterlaat worden door ons beheerd.
Voor vragen en opmerkingen over dit Privacy Statement kun je altijd contact met ons opnemen.


VOLDOET DEZE SITE AAN DE AVG?
Ja, wij hebben allerlei maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat wij aan de nieuwe wetgeving voldoen. Zo hebben we een SSL-certificaat op onze website, hebben we onze cookie- en privacymelding op de website aangepast. Ook hebben we strikte protocollen als het gaat om loginnamen en wachtwoorden en hebben we inzichtelijk welke gegevens we exact verwerken.

Wanneer je een formulier via de website of ander kanaal, telefonisch contact met ons opneemt en/of een overeenkomst met ons aangaat worden onderstaande gegevens van je opgeslagen:

• Voornaam
• Achternaam
• Adres
• Postcode
• Woonplaats
• e-mailadres
• Telefoonnummer

 

DISCLAIMER

Aandacht, Praktijk voor Klassieke Homeopathie (Kamer van Koophandel: 60294310), hierna te noemen Aandacht, verleent u hierbij toegang tot haar website en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Aandacht behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Aandacht spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van typ- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Aandacht nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

AUTEURSRECHTEN

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Aandacht. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Aandacht, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

 

OVERIGE

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.