Praktijk informatie

De praktijk is gevestigd aan Groot Dorregeest 2B 1911ND Uitgeest en heeft beschikking over parkeergelegenheid op eigen terrein. Je kunt me via bovenstaande knop contacteren.

Behandeling vindt plaats op afspraak. Mijn telefonisch spreekuur is van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 09.30 uur. Buiten deze tijden ben ik bezig met consulten. In dat geval kun je een boodschap inspreken, dan bel ik je terug. 

Waarneming bij afwezigheid gebeurt door collega Bianca Koenen (Uitgeest). Informatie over waarneming krijg je via de voicemail.

Tarieven 2021*

Eerste consult € 130 
Vervolgconsult € 75

Kort consult € 50
Homeopathische kuur per stuk  € 12,50

*Niet nagekomen afspraken of afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd, bereken ik door als kort consult. 

Afhankelijk van de aanvullende verzekering worden consulten geheel of gedeeltelijk vergoed. Homeopathische consulten gaan niet ten koste van het eigen risico. 

Algemeen

Als de aard van de klacht daarom vraagt, verwijs ik je door naar een (para) medisch hulpverlener (meestal de huisarts). Wanneer je daar goedkeuring voor geeft, neem ik contact op met de huisarts. De patiëntenadministratie is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Beroepsvereniging NVKH

Als klassiek homeopaat ben ik aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (NVKH, www.nvkh.nl) onder lidnummer: 04-1709. De klassiek homeopaten die geregistreerd staan bij de NVKH voldoen aan hoge kwaliteitseisen die worden gesteld aan opleiding, nascholing, waarneming en de consulten worden door de meeste zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed. Leden van de NVKH zijn aangesloten bij de RBCZ. Voor klachten verwijs ik u naar de website van RBCZ:

RBCZ indienen van een klacht